دین و زندگی - فلسفه و منطق
ما زنده بر آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست 
لینک دوستان

 

 

درس دهم

 

 

- آیه شریفه ((وعدالله الذین امَنوامنکم وعملوا الصلات لِیَستَخلِفَنَّهُم فی ارض)) ناظر به کدام مورد است؟

الفپیروزی صالحان برکافران زمین                                  بوعده خداوند بر عذاب مخالفان          

جکسانی که عمل صالح انجام دادند به بهشت وعده داده میشود     

دآینده تاریخ به حکومت صالحان می انجامد

 

- معنی آیه شریفه (( انَّ الارض یَرثُها عبادی الصالِحُونَ )) کدام مورد است؟

الف زمین ارث برای صالحان است     بهمانا زمین ارثی است برای بندگان صالح

جهمانا زمین ارث برای بندگان صالح است  دهمانا بندگان صالح من زمین رابه ارث خواهند برد

 

- آیه شریفه ((هُوَالذَّی اَرسَلَ رَسُوَلَهُ بِالهُدی وَدینِ الحَقِّ لِیُظهَرهُ عَلی الدینِ کُله وَلوُکَرَهِ المُشرِکون)) موید کدام مورد است؟

الفخداوند متعال پیامبران را برای ظهور دین الهی دفرستاد هر چند مشرکان نخواهند

بمشرکان نمی خواهند دین که وسیله هدایت است ظهور کند

جخداوند دین حق رابر همه دین ها چیره میگرداند هرچند مشران نی خاهند

دخداوند با وجود کراهت مشرکان دین پیامبررا حفظ خواهد کرد

 

- پاسخ نهایی به این سوال که نتیجه مبارزه حق وباطل به کجا می انجامد با کدام مورد ارتباط مستقیم دارد؟

 الفشناخت ابعاد وجودی انسانها                                           بشناخت آینده تاریخ

جبینش انسان درمورد جهان                                      دشناخت جبه حق علیه باطل

 

- مهدی موعود درآئین زرتشتیان باچه عنوانی آمده است؟

الفالهه نجات          بسوشیانت       جزرتشت موعود           دالهه موعود

 

- کدام جمله غلط است؟

الفانجیل یوحینا ویرنابا حضرت عیسی را آخرین پیامبر نمیداند

بیهودیان معتقدند که روزی مسیح خواهد آمد ودین موسی را در جهان گسترش خواهد داد

جقرآن کریم می گویدمسیح به صلیب کشیده شد بعد از سه روز بر صلیب زنده شد وبه آسمان رفت

دهمه ادیان الهی پایان جهان را به حکومت ولی خدا در زمین نسبت می دهند

 

- کتابهای اهل سنت حضرت مهدی (ع را از نسل جه کسانی می دانند؟

الفپیامبر(ص- حضرت زهرا(س                  بپیامبر(ص- عثمان

جپیامبر(ص- ابن عباس                                           دپیامبر(ص- عباس بن عبدالمطلب

 

- کدام کنیه پیامبر اکرم با کنیه حضرت مهدی یکی است؟

الفابا ابراهیم                      باباحسن                     جابا قاسم                      دابامحمد

 

- عمر طولانی امام زمان ناشی از کدام مورد است؟

الفعدم تاثیر عوامل طبیعی بر جسم ایشان                  بقدرت خداوند

جحکمت خدا چنین اقتضا می کند که عوامل طبیعی بی تاثیر باشد

دخود حضرت سعی دارند سلامتی خود را بوسیله عوامل طبیعی حفظ کنند

 

- کدام مورد صحیح است؟

الفعمر طولانی امام زمان امری عادی ، عقلی ومحال است

باینکه حضرت ولی عصر (ع عمری طولانی دارند امری است غیر عادی وغیر عقلی اما محال نیست

جطولانی شدن عمر امام زمان غیر عادی است ولی عقلی ومحال نیست

دعمر طولانی امام زمان امری غیر عادی و عقلی وغیرمحال است

 

- تلاش منتظرین امام زمان برای جلب نظر امام زمان ناشی از چیست؟

الفمهروعشق آنها به ایشان    ببرای رسیدن به بهشت

جمحبت آنها به کار خیر                   دکمک غیبی آن حضرت به دوستانش

 

- آرمان گرایی وحقیقت جویی جزء کدام دسته از عوامل پویایی جامعه شیعه است؟

الفآینده سبز          بگذشته سرخ              جآینده سرخ                دگذشته سبز

 

- شهادت در راه عدالت خواهی وتلاش برای گسترش عدالت به ترتیب جزء کدام دسته از عوامل پویایی جامعه شیعه است؟

الفآینده سبز- گذشته سرخ              بگذشته سرخ- گذشته سرخ

جآینده سبز- آینده سبز                               دگذشته سرخ- آینده سبز

 

- قوم کدام پیامبر به او گفتند(( تو وپروردگارت بروید بجنگید، ما اینجا می نشینیم﴾﴾؟

الفحضرت داوود   بحضرت موسی           جحضرت محمد(ص     دحضرت طالوت

 

- پیامبر اکرم خطاب به حضرت علی(ع مردم مومن عصر غیبت را چگونه توصیف می کند؟

الفآمرین به معروف وناهیان از منکر بمردمان اهل ایمان وجهاد وشهادت

جبزرگترین مردمان در ایمان ویقین   دکمترین مردمان درگناه وفساد

- سه واژهای که همراه با نام حضرت مهدی در خاطر هر عاشقی زنده می شود کدامند؟

الفعشق- محبت- ایثار                    بمعرفت- محبت- ایثار

جعشق- محبت- انتظار                    دمعرفت- محبت- انتظار

 

 

 


موضوعات مرتبط: تست دین و زندگی سوم دبیرستان
[ جمعه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۶ ] [ 12:18 ] [ حسن زرین کلاه ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به نام خالق خوبی ها
خواننده گرامی
سلام
خوش آمدید

همکاران گرانقدر مدرس دین و زندگی و فلسفه و منطق
با ارسال مطالب و مقالات و نمونه سوالات خود به همکاران خود در سراسر کشور یاری رسانید
- مطالب شما با نام خودتان و در صفحه مخوص به خود شما ثبت و در اختیار همه همکاران و دانش آموزان قرار خواهد گرفت
منتظر مطالب شما هستم
آدرس ایمیل مستقیم
zarrinkolahfars@gmail.com
حسن زرین کلاه
همراه 09177038137


موضوعات وب
امکانات وب